Blog ini mengambarkan keluarga Arrie. Berita semasa tentang perkembangan ahli keluarga. Kejayaan, kenangan pahit manis akan dinukilkan disini...

online

URL tambah duit

Monday, March 9, 2009

Dialek Padang terap - sambungan...Atas sokongan kerabat Kola Nerang, kami akan menyambung istilah unik Padang Terap.

Sambungan huruf 'C'.....

Cair hanya disebut chee sahaja.

Cakap disebut 'royat' dari perkataan riwayat. Ianya sama seperti sebutan daerah pantai timur.

Cambah atau bercambah bukah bermaksud tumbuh membesar tapi bermaksud banyak.

Campak istilah yang tak wujud, ianya disebut punggee.

huruf mp ditengah perkataan tak disebut.
contohnya campur -disebut capoor sahaja.
campak - jadi capak
lampu - lapuu
lompat - jadi lopat

huruf p di hujung tak disebut dengan jelas - bunyi seperti antara p dan k
cekap disebut cekak
siap jadi siak
suap bunyinya suak
celup jadi celuk

cekau jarang digunakan, kerap disebut 'rengau'

ur di hujung jadi o sahaja
celur disebut celoo
telur jadi teloo

cemuh/memcemuh bukan bermaksud hina tetapi bosan.

cepat istilah yang amat jarang digunakan, disebut 'bangat' sama seperti cakap orang kelantan.

cili disebut cabee dari perkataan 'cabai'

coklat disebut 'cekelat'

Huruf D pula
dahaga istilah yang tak wujud, semua disebut lapar.
contoh lapar 'a' bermaksud dahaga air.

huruf ai di hujung menjadi ee sahaja
damai disebut damee
sampai jadi sapee
pantai jadi patee

dan bermaksud sempat

huruf ngau di hujung disebut ngoo sahaja

dangau jadi dangoo
bangau disebut bangoo

datang istilah yang tak pernah digunakan. Biasanya disebut 'mari' sahaja.

huruf au di tengah di ganti oo

daun jadi doon
jauh disebut jooh
pauh jadi buah pooh

degil istilah yang jarang disebut. Biasanya disebut 'ketegar'

deras istilah yang kerap digunakan untuk laju atau pantas

duduk agak jarang digunakan. Istilah yang biasa bagi maksud duduk ialah 'nyetok'

durian lebih berbunyi 'derian' dari segi sebutannya.

Ayat special

wakpa mu dok kelon ja ?

Bermaksud
Kenapa awak diam (pasif) aja ?

Bersambung....

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

arries family Blak Magik isesigned by productive dreams for smashing magazine Bloggerized by Ipiet © 2008